Kindveilig Kernhem is een commissie in wisselende samenstelling van Kernhemmers voor Kernhemmers.

Kindveilig Kernhem zet zich in voor een veilige omgeving voor groot en klein in de wijk Kernhem.

 

 

 

   

Laatste nieuws

Oktober 2008

Stadsverwarming Kernhem zonder geldende vergunning en volgens de wet niet veilig!

KindveiligKernhem maakt zich zorgen over de stadsverwarming in Kernhem. De huidige, maar ook de toekomstige installatie voldoet niet aan een tal van wettelijke eisen, waaronder de veiligheidseisen.

Op dit moment verzamelt KindveiligKernhem handtekeningen van bewoners. Deze bewoners roepen de gemeente op om de onwettige situatie rondom de stadsverwarming niet meer te gedogen. En zeker mag de installatie, die onze woningen in Kernhem verwarmt geen veiligheidsrisico vormen voor de kinderen.

De boodschap naar de gemeente is, dat een dergelijke industriële installatie niet in een woonwijk thuishoort. KindveiligKernhem streeft naar plaatsing op het nabijgelegen industrieterrein.

 

lees meer over de stadsverwarming...

 

laatste update: 15 oktober 2008
 
© Parof-art