Stadsverwarming

Stadsverwarming algemene toelichting

terug

De warmte in uw huis ontvangt u van de stadsverwarming in Kernhem. Gemeente Ede heeft u onlangs geïnformeerd over een nieuwe installatie op dezelfde plek. Het volgende weet u waarschijnlijk niet:

Geen geldige vergunning.
De huidige installatie staat er zonder geldende bouwvergunning. Een nieuwe vergunning en dus ook een nieuwe installatie mag hier volgens de Wet Ruimtelijke Ordening nooit meer komen. Dat zou het achteraf legaliseren van een onwettige situatie betekenen. Toch bereidt Nuon een vergunningaanvraag voor.

Industriële installatie met 20 tot 25 meter afgaspijp hoog boven de wijk
Het onlangs vastgestelde bestemmingsplan geeft aan, dat Nuon hier een industriële installatie kan bouwen, met een afgaspijp van 20 tot 25 meter hoog. Dit is twee keer zo hoog als de hoogste gebouwen in Kernhem. De pijp en haar rookpluim zal binnen en buiten de wijk zichtbaar zijn en het groene ecokarakter van de wijk ontsieren.

Huidige installatie onveilig en ongezond
De huidige installatie, staat direct naast basisschool De Meander. De huidige afgaspijp van de installatie is slechts 4 a 5 meter hoog. Als de wind verkeerd staat, ademen de kinderen op het schoolplein nu de afgassen in. Daarnaast schermt het hekwerk de installatie niet af. Er klimmen regelmatig kinderen overheen. Op het terrein is het onveilig. Kinderen kunnen bijvoorbeeld aan elektrische bedrading trekken.

Er is al een gaslek geweest
In december 2006 hebben omwonenden een gaslek geconstateerd. Het gas heeft, zelfs na het dichten van het lek, nog geruime tijd in en rondom de school en de woningen gehangen. Nuon heeft dit nooit openbaar gemaakt. Gezien het risico, zijn er wettelijke veiligheidsafstanden. De huidige installatie en ook de toekomstige installatie voldoet niet aan deze afstanden en dus niet aan de wet. Zij staat te dicht bij de school en het schoolplein. De afstand tot de school is een richtlijn. Het ligt dus aan gemeente Ede, of zij zich hieraan houdt.

Schoolplein ingekort om aan veiligheidsafstanden te voldoen
De afstand tot het schoolplein is een norm. Daar moet gemeente Ede zich aan houden. Dit probleem lost zij als volgt op: gemeente Ede erkent op papier het stuk terrein, dat in nu gebruik is als schoolplein en is afgescheiden door hekken, formeel niet meer als schoolplein. Het feit, dat de kinderen in de praktijk hier elke dag spelen, blijkt niet van belang. De gemeenteraad heeft aan Raad van State geschreven, dat zij o.a. hiervan heeft kennisgenomen en heeft geen bezwaren gemaakt.

Stadsverwarming voldoet niet aan geluids- en energienormen.
Ook blijkt de stadsverwarming niet te (kunnen) voldoen aan de geluidsnormen, omdat ze te dicht op de school en de woningen is gebouwd. Ook is landelijk afgesproken, dat wijken zuinig met hun energie moeten omgaan. Als ecowijk mag je verwachten, dat de wijk meer dan gemiddeld scoort. Kernhem haalt nog niet eens de minimale waarden. Een gasgestookte stadsverwarming is dan ook uit de tijd.

Er zijn alternatieven
Gemeente Ede heeft onderzocht dat er oplossingen zijn. Een daarvan is verplaatsing van de installatie naar het industrieterrein. KindveiligKernhem streeft naar een zo snel mogelijke verplaatsing. Een dergelijke industriële installatie hoort niet in een woonwijk en zeker niet pal naast een basisschool, gymzaal en peuterspeelzaal. Daarnaast zou Gemeente Ede meer onderzoek moeten doen naar milieuvriendelijker alternatieven.

KindveiligKernhem vraagt uw steun door een handtekening
Wij, als bewoners roepen de gemeente op om de onwettige situatie rondom de stadsverwarming niet meer te gedogen. En zeker mag de installatie, die onze woningen in Kernhem verwarmt geen veiligheidsrisico vormen voor de kinderen. Wij vragen daarom gemeente Ede formeel om haar wettelijke taak als handhaver te vervullen. Wij doorlopen hiermee de bezwarenprocedure, eventueel gevolgd door een juridische procedure. Wij vragen, of u ook wilt ondertekenen. Wilt u meer doen dan alleen een handtekening zetten, of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via kindveiligkernhem@live.nl.

Hartelijke dank voor uw hulp!

terug

 

 

 

 

       
© Parof-art